આશ્વાસન

ઓક્ટોબર 7, 2011 4 comments

એવા જીવનની કલ્પના તમે કરી શકો છો ?

જયારે જીવનમાં થોડી મધુરપળોની સ્મૃતિ સિવાય

બીજું કાંઈ જ આશ્વાસન ન હોય ?

ઈતિહાસ

સપ્ટેમ્બર 27, 2011 3 commentsમાણસ ઈતિહાસ ઘડે છે

એટલા માટે, કે

ઈતિહાસ પાછો માણસ ઘડે ,

મુશ્કેલી

સપ્ટેમ્બર 27, 2011 Leave a comment


મુશ્કેલી હટાવવામાં નહિ ,પણ મુશ્કેલી ન આવે એવું કરી લેવામાં

જ્યારે માણસ પોતાની જીવન ધન્યતા અનુભવતો થાય છે .

ત્યારે એ કંગાળ માં કંગાળ બની જાય છે ;

મુશ્કેલીને એ મહાન વિપત્તિ ગણે છે .

જ્યારે મુશ્કેલી તો ખરી રીતે જીવનની મહાન સંપતિ છે

સૌંદર્ય

સપ્ટેમ્બર 17, 2011 2 comments


દુનિયામાં ખરી રીતે કોઈ ચીજ સુંદર નથી,


તેન અસુંદર પણ નથી .


ચીજ ને સુંદર કે અસુંદર માણસની કલ્પના બનાવે છે .


કલ્પનાશીલ ને ભાવનાશાળી માનવના માનસિક સ્પર્શે


ચીજ સુંદરતા સજે છે ; ચીજ સુંદરતા સજે છે એમ કહી શકાય ;


ચીજ સુંદર છે એમ ન કહેવાય .


સૌંદર્યનું આ રહસ્ય છે કે એનું કોઈ અનોખું અસ્તિત્વ નથી :


અને છતાં એના વિનાની સૃષ્ટી કલ્પી શકાતી નથી .


ધૂમકેતુ =

કલાકાર

ઓગસ્ટ 30, 2011 1 comment


કલાકાર માટે બહિર પ્રદાર્થ ગૌણ છે .


એ પ્રદાર્થ જે ચેતના પ્રગટાવે તે મહત્વનો  છે


આ દ્રષ્ટી એ જોતા એક વસ્તુ સુંદર હોય


એમાં પણ સામાન્ય માણસ જે જેતો હોય  તેનાથી:


કલાકાર કંઇક જુદું જ જોતો હોય છે .


બંને જણા સાથે જોતા હોય ને બોલી ઊઠે કે  કેવું સુંદર  !


છતાં બંનેનો સૌંદર્યનો ખ્યાલ  તદ્દન જુદો જ હોય છે !


ધૂમકેતુ 

સભાનતા

ઓગસ્ટ 18, 2011 1 comment

કેટલીક ખરી મહત્વની બાબતમાં મનુષ્યને
પગલાઓ ભરવાના હોતા નથી ;
ઘણીવાર પગલા ભરવાનો સમય પણ હોતો નથી
એમાં તો એક જ પગલું બસ હોય છે .
એક પગલું કાં એને પુરષોત્તમ બનાવે :
અથવા તો પામર

ધૂમકેતુ :=

પ્રેમજીવન

ઓગસ્ટ 16, 2011 Leave a comment

પ્રેમજીવન એ આંતરવૃતિનો પ્રશ્ન છે :

એ મુખ્યત્વે આર્થિક પ્રશ્ન નથી:

એમ હોત તો લાખોની મિલકત ધરાવનારઓ માંથી જ

સુખી દાંપત્યના ઉદાહરણો વધારે મળી શકત .

મુશ્કેલી એટલી જ છે કે પોતાની આંતર્વૃતિનો મનુષ્ય ઓછામાં ઓછો જાણભેદુ છે .

લગ્ન અને પ્રેમ એ શોધ છે –એમ ના સ્વીકારાય ત્યાં સુધી

અમુક પ્રકારની નિષ્ફળતાઓ લગ્નજીવનમાં અનિવાર્યપણે રહેવાની જ છે.

ધૂમકેતુ :-

હિંસા

જુલાઇ 23, 2011 2 comments

 

https://dhavalnavneet.files.wordpress.com/2011/07/hungerindia.jpg?w=200

માનવને પામર તરીકે જીવવું પડે

એના કરતા વધારે ભયંકર

બીજી કોઈ સામાજિક હિંસા નથી.    

ધૂમકેતુ =

સૌંદર્ય

જુલાઇ 19, 2011 2 commentsસૌંદર્ય કેવળ દેહનું નથી .


માનવ જીવનમાં ક્યારેક એવી પળ આવે છે કે


જાતીય આકર્ષણ ,સૌંદર્ય પિપાસા ,અને પ્રેમ


ત્રણે એકરૂપ બનીને જીવનને સામર્થ્યથી છલોછલ ભરી દે છે

ધૂમકેતુ  

સંસ્કારિતા

જુલાઇ 18, 2011 4 comments


પૈસા સાચવવામાં જડતા ચાલે .


પણ


વાપરવામાં તો સંસ્કારિતા જ જોઈએ .

 

ધૂમકેતુ