ધૂમકેતુ ૨૦

ડિસેમ્બર 13, 2009 Leave a comment Go to comments

સમાનતા

તમારી જાતને કાંટા વળગ્યા છે તે ઘસી નાખો ;
જે વસ્તુ જાત થી છૂટી પડીને લટકે છે તેનો વિનાશ કરો ;

જે ઉપરના ચળકાટ માટે છે તેને ઝાંખી કરી નાખો ;
અને વિનમ્રતાથી સૌની સાથે ભળો.આનું નામ સાચી સમાનતા
સાચી સમાનતામાં એકબીજાની ઓળખાણનો અવકાશ નથી :
ઓળખાણ એટલે તો અસમાનતા ;

ઓળખવાનો પ્રયત્ન નહિ -જાણવાનો પ્રયત્ન કરો .
આમાંથી સાચી સમાનતા જન્મે .
વડી એમાં એકબીજાને છુટા પડવાનો અવકાશ નથી .
એમાં ઉપકારી ક્રિયાને સ્થાન નથી .
એમાં નફા-નુકશાનનો હિસાબ નથી ,
એમાં એક કરતા બીજાની સ્થિતિ ઉચ્ચ હોવાનો સંભવ નથી .
એમાં કોઈ કોઈનાથી નીચે જઈ શકતું નથી
એટલા માટે દુનિયામાં સાચી સમાનતા એ સર્વોત્તમ વસ્તુ છે

નિર્દોષ સરળતા


નિર્દોષ સરળતા એ એક પ્રકારનું એવું સામર્થ્ય છે ,
જેની પાસે સમર્થો પોતાનું બળ તજી દેવામાં ગૌરવ મને છે

ધમકેતુ “રજકણ માંથી “Advertisements
  1. હજુ સુધી કોઈ ટિપ્પણીઓ નથી.
  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: